Vejlb Fed vejnavne. Klik her ....>>>>

Vejlby Fed oversigt, 2,5m kote. Klik her ....>>>>

Vejlby Fed vandløb klik her ....>>>>

Luftfotografi med koter. Klik her ....>>>>

Dataforsyningens højdemodel. 0,5 m koter. Klik her ....>>>>.   Kilde: www.dataforsyningen.dk 

Kystdirektoratets hjemmeside om havvand på land. https://kamp.klimatilpasning.dk/frahavet/havvandpaaland?value=havvandpaaland_1_8

Møllemades havdige 1958. Klik her ....>>>>>