Oversigtskort og gode links

Genvej til ejendomsdata. OIS - Din genvej til ejendomsdata

Geodatastyrelsens oversigt over matrikelkort, BFE numre og meget mere  Klik her ....>>>>

Middelfart kommunes kortsystem . Klik her .....>>>>

Middelfart Spildevands kort over kloakledninger Klik her ....>>>>

Vejlby Fed vejnavne. Klik her ....>>>>

Vejlby Fed oversigt, 2,5m kote. Klik her ....>>>>

Vejlby Fed vandløb klik her ....>>>>

Luftfotografi med koter. Klik her ....>>>>

Dataforsyningens højdemodel. 0,5 m koter. Klik her ....>>>>.   Kilde: www.dataforsyningen.dk 

Kystdirektoratets hjemmeside om havvand på land. https://kamp.klimatilpasning.dk/frahavet/havvandpaaland?value=havvandpaaland_1_8

Møllemades havdige 1958. Klik her ....>>>>>