Generalforsamlinger

22-4-2024 Stiftende generalforsamling     Indkaldelse     Endelig dagsorden     Referat     Kommunens præsentation    Forslag til reviderede vedtægter

31-5-2024 Ekstraordinære generalforsamling      Indkaldelse     Endelig dagsorden       Beretning     ReferatBestyrelsesmøder og andre møder


31-5-2024 bestyrelsesmøde

Hovedpunkterne denne gang var

 • Vi var glade for og taknemmelige for den gode opbakning på dagens ekstraordinære generalforsamling. Der var 100 % tilslutning til de ændrede vedtægter og budgettet for 2024-2025 med opkrævning på 800.
 • Vi godkendt et tilbud fra Topsikring på bestyrelsesforsikring
 • Vi drøftede forskellige idéer til at få flest mulige ejere til at oprette sig i medlemssystemet Conventus (seddel i postkassen, tydelige formuleringer i følgebreve fra kommunen og opslag på Grundejerforeningens opslagstavle etc.). Bestyrelsen tilbyder teknisk support i forbindelse med oprettelse.
 • Og vi lagde en plan for efterårets bestyrelsesmøder og forskellige praktiske forhold vedr. adgang til vores medlemssystem Conventus og dokumentarkiv på Google Drev
 • Vi drøftede hvordan vi kan udvikle samarbejdet med kommunen om igangsætning og gennemførelse af forundersøgelsen


17-5-2024 bestyrelsesmøde

Vi nåede vidt omkring

 • Forberedte generalforsamlingen d. 31. maj i teltet på campingpladsen (dirigent, stemmeoptæller, bestyrelsens beretning, ændringsforslag til hovedforslaget og finpudsning af budgetforslaget osv.
 • Lavet forretningsorden og regler for behandling af persondata. Persondatareglerne kommer på hjemmesiden
 • Drøftet den stiftende generalforsamlings spørgsmål til vedtægtsforslaget og aftalt hvordan vi svarer på den kommende generalforsamling
 • Fik status på alt vedr. stiftelse af Vandlaget (cvr-nummer, bankforbindelse, revisor, bestyrelsesforsikring etc.)
 • Fastlagde at vi vil bruge Conventus som medlemssystem til udsendelse af indkaldelser og nyhedsbreve og Google Drev som arkiv for bestyrelsens dokumenter
 • Og naturligvis: aftalte hvordan vi vil bistå med forundersøgelsen og hvad vi især vil lægge vægt på. Det fortæller vi om på generalforsamlingen d. 31. maj


3-5-2024 bestyrelsesmøde

Bestyrelsens første møde blev afholdt med en kæmpe dagsorden, og hvor vi ikke nåede til vejs ende.

Emnerne drejede sig om etablering af laget (cvr-nummer, hjemmeside, budget, medlemssystem og forretningsorden mv.), planlægning af den ekstraordinære generalforsamling for endelig vedtagelse af de nye vedtæger samt vores holdning til omfanget og tidsplanen for forundersøgelsen