Nyhedsforløbet i forarbejdet

22

11-4-2024

Endelig dagsorden til stiftende generalforsamling klik her ....>>>>

Forslag til reviderede vedtægter klik her ...>>>>


20-3-2024

Indbydelse til stiftende generalforsamling klik her ....>>>>


10-2-2024

I 2023 oplevede landet både mange 100 års hændelser, 50 års hændelser og 20 års hændelser. Der har været 6 20 års hændelser det seneste år. Og der kommer flere. Det skriver Tjekdet om her ....>>>>


11-12-2023

Kommunen har nu besluttet, at der skal oprettes et vandlaug. Klik her ....>>>>


29-11-2023

Mail fra kommunen. Overordnet overblik over baggrund og forløb. Klik her ....>>>>


28-9-2023

Den lille arbejdsgruppes høringssvar. Klik her ....>>>>


10-9-2023

Udsendelse af vedtægtsforslag mv til offentlig høring d. 6. sept. 2023. Klik her ....>>>>.

Der var ingen indvendinger.

- o O o -

23-8-2023

Uddrag af referat fra KNG-udvalgets møde d. 9. august 2023. Klik her ....>>>>

- o O o -

21-6-2023

Den store arbejdsgruppe modtog svarene på partshøring nr. 2. Klik her ....>>>>>

- o O o -

14-4-2023

Den 31. marts modtog alle beboere et informationsbrev om status og ny tidsplan. Klik her .....>>>>>

- o O o -

10-2-2023

Partshøringens tilbagemeldinger kan ses på kommunens hjemmeside. Klik her ....>>>>

Her er det afsnit, som handler om Vejlby Fed. Klik her .....>>>>>

Digital post fra Middelfart kommune: Det oprindelige forslag om udgiftfordeling blev af mange oplevet som uretfærdigt. Kommunen har lavet et nyt forslag, som sendes i ny partshøring. Klik her ....>>>>

- o O o -

24-1-2023

Middelfart kommune bad arbejdsgruppen om en samlet kommentar til svarene fra partshøringen. Se kommentarne her ....>>>>

- o O o -

6-1-2023

Beretning vedr 2022 fra den lille arbejdsgruppe. Se her ....>>>>

- o O o -

14-9-2022.

Digital post fra Middelfart kommune: igangsættelse af partshøring om oprettelse af Vejlby Fed Klimalaug. Se her....>>>>

- o O o -

7-7-2022

Alle grundejere modtog informationbrev fra Middelfart kommune om status og det videre forløb

- o O o -

6-5-2022

Møde i den lille arbejdsgruppe for færdiggørelse af ansøgning og udkast til vedtægter. 

- o O o -

25-2-2022

Møde i styregruppen - den store arbejdsgruppe - 25.februar 2022. Det blev besluttet at ansøge kommunen om at bistå med at gennemføre forundersøgelsen. Den lille arbejdsgruppe blev udvidet.

- o O o -

 -11 -2021

Udsendt "Pixiebog" med info om udfordringerne og spørgeskema om interessen for at bede et rådgivende ingeniørfirma lave en forundersøgelse, der skal afklare hvilke foranstaltninger der skal gennemføres for at sikre området mod problemer med overfladevand og havvand, og hvad dette vi koste.

Af de 423 lodsejere har de 306 svaret tilbage. 274 har sagt ja til vi skal gennemføre denne forundersøgelse og 32 har sagt nej. 

- o O o -

4-6-2021

Styregruppen mødtes første gang den 4. juni 2021. Her blev det blev besluttet at arbejde videre med problematikken, og der blev nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde videre med tingene. Blandt andet skulle det undersøges hvor mange beboere, der reelt er berørt af problematikken og derfor vil være med til at betale for at få problemerne undersøgt.