CVR-nummer:44813726               Bankkonto: Reg. nr. 0755 Kto. nr. 3234 2168 63

Hvem er medlem?

I følge vores vedtægter (klik her ....>>>) er alle ejere inden for det i vedtægterne definerede område medlem. Ejer skal her forstå som ejer af en bestemt fast ejendom (BFE). Se dette her ....>>>>. 


Hvordan er beslutningsprocessen?

Vandlagets øverste myndighed er generalforsamlingen.

Hver BFE har én stemme på generalforsamlingerne, så hvis en ejendom har flere ejere, skal man aftale indbyrdes hvem der repræsenterer ejerne på generalforsamlingen.

Hvis man er forhindret i at møde, kan man give fuldmagt til at en anden deltager kan stemme på ens vegne. En deltager kan dog kun repræsentere 1 fuldmagt.

Men da generalforsamlingen skal handle inden for lovgivningens rammer, bland andet vandløbsloven, er den reelle øverste myndighed ofte de kommunale vandløbsmyndigheder.

Se vandløbsloven her ....>>>>


Hvordan får man indkaldelser og nyhedsbreve?

I hele forarbejdet - og lidt tid endnu - har kommunen sendt information til medlemmerne via digital post. Den service stopper inden længe og Vandlaget skal fremover selv stå for udsendelse af information og indkaldelser mv.


Vi bruger medlemssystemet Conventus. Ca. 90 ejere gav Middelfart Kommune tilladelse til at overføre deres mailadresser til Vandlaget. De øvrige ejeres kontaktperson skal selv oprette sig i Conventus. Dette sker via en link som ejeren får tilsendt med digital post fra Middelfart kommune.

Se vejledningen her ....>>>>

Hvis teknikken driller, kan du sende en mail til vejlbyfedvandlag@gmail.com, hvor du oplyse dit navn, Vejlby Fed adresse, mailadresse, telefonnummer og BFE-nummer.

BFE nummeret kan du finde her....>>>>

Der er to vigtige regler

  • Man skal skrive sin Vejlby Fed adresse og ikke sin hjemmeadresse
  • Man skal kun oprettes én gang pr. ejendom. Der kan godt stå to navne i navnefeltet, men hvis der er flere ejere, skal disse indbyrdes aftale, hvem der jf. vedtægterne har stemmeretten på generalforsamlingen.


Login til Conventus

Hvis du vil rette i dine informationer i medlemssystemet skal du klikke på medlemslogin her ....>>>>

eller på forsiden af Coventus Forside - Conventus og trykke på LOG IND øverst til højre. Se eventuelt vejledningen her....>>>>

Login 

Ajourført 14-5-2024