Dokumenter fra forarbejdet

2024-04-11 Forslag til reviderede vedtægter

2024-04 11 Endelig dagsorden for stiftende generalforsamling 

2024-03-20. Indbydelse til stiftende generalforsamling 22. april 2024

2024-02-07 Spørgsmål og svar. Forud for borgermødet i 2020 udarbejdede kommunen denne "FAQ". Mange spørgsmål og svar er stadig relevante

2023-12-11 Kommunens afgørelse om vandlaug    Bilag 1 Vedtægter       Bilag 2 Oversigt over reguleringer mv    Bilag 3 Hvidbog

2023-11-29 Informationsbrev fra kommunen om oprettelse af et lag.

2023-11-07 Den lille arbejdsgruppes kommentar til hvidbogen 

2023-10-09 Hvidbog med alle svar på den offentlige høring.

2023-09-28 Den lille arbejdsgruppes svar på offentlig høring

2023-09-10 Vedtægtsforslag mv udsendt i offentlig høring d. 6. sept. 2023. 

2023-08-23 Uddrag af referat fra møde i KNG-udvalget d. 9. aug. 2023   Bilag bl. a. Vandløbsmyndighedens krav til forundersøgelsen

2023-06-30 Den lille arbejdsgruppes kommentar til svarene på partshøring nr. 2

2023-06-21 Mail fra kommunen med svar på 2. partshøring   Bilag 1    Bilag 2    

2023-03-31 Informationsbrev fra kommunen om status

2023-02-10 Informationbrev fra kommunen om en ny partshøring

2023-02-08 Uddrag af referat fra møde i KNG-udvalget d. 8. feb.: Brev fra Kystdirektoratet

2023-02-08 Uddrag af referat fra møde i KNG-udvalget d. 8. feb.: Resultater fra partshøringen

2023-02-06 Hvidbog med svar og kommentarer til svar på partshøringen

2023-01-24 Arbejdsgruppens kommentar til svarene i partshøringen

2023-01-06 Beretning vedr 2022 fra den lille arbejdsgruppe.

2022-12-20 Informationsbrev fra Middelfart Kommune - status på arbejdet

2022-09-14 Digital post fra kommunen om partshøring af forslag til vedtægter mv for et evt. kommende vandlaug

2022-07-07  Informationbrev fra Middelfart Kommune

2022-06-07 Vedtægtsudkast. Den endelige version besluttes af kommunen efter en høring blandt beboerne

2022-05-26 Ansøgning om igangsættelse af forundersøgelse

2021. Pixibog

2018. Niras rapport: Screening af oversvømmelsesrisici,


Ajourført 8-5-2024