Vedtægter

Under forarbejdet blev der udarbejdet vedtægter som er godkendt af kommunen. Vedtægterne trådte i kraft efter den stiftende generalforsamling d. 22. april 2024 


Men på den stiftende generalforsamling den 22. april 2024 blev der foreslået et nyt sæt vedtægter. Der var stor tilslutning til disse på generalforsamlingen, men fremmødet var for lavt til at det kunne endeligt vedtages. Derfor blev der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 31. maj for endelig vedtagelse. De reviderede vedtægter blev her enstemmigt vedtaget. Klik her ....>>>>


Den overordnede lovgivning for vores projekt er styret af vandløbsloven klik her ....>>>>