BFE nummer

BFE betyder Bestemt Fast Ejendom. 

Et BFE-nummer er et ret nyt begreb der fremover bruges til at identificere en ejendoms nummer. Alle bestemte faste ejendomme på landsplan får tildelt et unikt BFE-nummer. 

Det er en 7 cifret talkode, som kæder alle register oplysninger om fast ejendom sammen. Så kan vi være fuldstændig sikker på, at når vi værdisætter, sælger, køber, pantsætter eller aftaler nye rettigheder, arbejder vi med præcis den samme ejendom.

BFE–nummeret giver en mere entydig beskrivelse end adressen, matrikelnummeret, ejerlavsnavnet, ESR mfl. 

Find dit BFE-nummer her:  BFE-nummer og vurderingsejendomID | boligejer.dk

Vælg Min Side > Mine ejendomme > Køb ejendomsdatarapport. 


På hjemmesiden MatriklenDK kan du også se både adresser, matrikelnumre og i BFE-numre. Og på Bestemt Fast Ejendom | boligejer.dk kan du læse mere om de forskellige ejendomsbegreber.